Oferty badań 

+48 172420754 +48 172420112

DZIAŁ LABORATORYJNY

             W trosce  o zapewnienie wiarygodnych i precyzyjnych wyników analiz Oddział Laboratoryjny PSSE w Leżajsku spełnia wymagania normy PN-EN ISO 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 491. Jakość świadczonych usług potwierdzona jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.

Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie podkarpackim działają w ramach Systemu Zintegrowanego.

 Pracownia Higieny Komunalnej

OFERTA  BADANIA  WODY

Pracownia Higieny Komunalnej wykonuje badania wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B.

 Próbki wody do badań pobierają przeszkoleni pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

           Parametry zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.z 2017r. poz. 2294), które nie są oznaczane w naszym laboratorium  np. benzen , WWA przekazujemy do Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie. Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta. 

  • Zakres i ceny wykonywanych badań przedstawiony jest w informacji dla klienta „Wykaz parametrów badanych w wodzie”.  Cena może być negocjowana w zależności od wielkości zlecenia. Instytucje i osoby zainteresowane pobraniem prób i wykonaniem badań prosimy o kontakt celem ustalenia terminu.

            Informacje dotyczące badania wody można uzyskać pod numerem

(17) 242 07 54 wew. 39 lub 42.

             Poniżej załączamy wykaz parametrów badanych w wodzie , szacunkowe koszty badań  i wzór zlecenia. 

Wykaz parametrów badanych w wodzie 

Lp

 

Rodzaj oznaczenia

Cena brutto zł

 

Wskaźniki fizyko – chemiczne 

1.

Barwa

9,60

2.

Mętność

11,00

3.

Odczyn

15,50

4.

Przewodność elektr.

15,50

5.

Zapach

7,40

6.

Amonowy jon

19,00

7.

Azotany

25,00

8.

Azotyny

21,00

9.

Mangan

25,00

10.

Żelazo

19,00

11.

Twardość

19,00

12.

Chlor

20,00

 

Wskaźniki mikrobiologiczne

13.

Bakterie gr. coli

46,00

14.

Escherichia coli

42,00

15.

Enterokoki

33,00

16

Pseudomonas aeruginosa

38,00

17.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC

17,00

18.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC

17,00

19.

Gronkowce koagulazododatnie

68,00

 

 

BADANIA PODSTAWOWE WÓD POWIERZCHNIOWYCH- KĄPIELISK ( wkp )

 

 

Wskaźniki mikrobiologiczne

 

20.

Escherichia coli

84,00

21.

Enterokoki

35,00

Pobór probki wody

 

Pierwsza próbka 20,00
kolejna probka w ramach jednego zlecenia 5,00

 

PSSE w Leżajsku w 2017 roku korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług .

 Pracownia Higieny Pracy

        Pomiary i oznaczenia wykonują przeszkoleni pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej .

  • Zakres badań ustalany jest w zależności od indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Zakres i ceny wykonywanych badań przedstawiony jest w informacji dla klienta „Oferta oznaczeń wskaźników chemicznych, fizycznych oraz pomiarów i  oznaczeń z zakresu higieny pracy”
  • Cena może być negocjowana w zależności od wielkości zlecenia..
  • Instytucje i osoby zainteresowane pomiarami , oznaczeniami wskaźników chemicznych i fizycznych  prosimy o kontakt celem ustalenia terminu.

Informacje dotyczące badań i pomiarów  można uzyskać pod numerem

            (17) 242 07 54 wew. 45 lub 42.

 Oferta oznaczeń wskaźników chemicznych, fizycznych oraz pomiarów i oznaczeń z zakresu "higieny pracy" 

Lp.

Rodzaj badania, oznaczenia

Cena

brutto [zł]

Uwagi

1

Badanie poziomu dźwięku

(pomiary poziomu dźwięku  w zakładzie, opracowanie wyników, wydanie sprawozdania).

 Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na pomiary.

60,00

(za stanowisko cząstkowe)

 

2

Pomiar natężenia oświetlenia

(pomiary natężenia oświetlenia 
w zakładzie, opracowanie wyników  wydanie sprawozdania).

 Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na pomiary.

7,00 za pomiar

 

Powyżej 100 pomiarów

5,00 za pomiar

 

3

Czynności związane z poborem próbek powietrza oraz pomiarami związków toksycznych na stanowiskach pracy wykonywane u klienta.

(przygotowanie materiałów do poboru próbek, przygotowanie aparatury pomiarowej, pobór próbek powietrza, wykonanie pomiarów, wypisanie protokołów)

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu na pomiary.

250,00

(Za jeden dzień przy 8-godzinnej zmianie roboczej )

Przy wykonywaniu badań  zapylenia bądź związków toksycznych ujętych w pkt. 
od 4 do 8 Kwotę należy pomnożyć przez ilość dni niezbędnych do wykonania czynności pomiarowych u klienta i jednorazowo (bez względu na ilości wykonywanych oznaczeń) doliczyć do kosztów  badania

350,00

(Za jeden dzień przy 12-godzinnej zmianie roboczej )

 

4

Badanie zapylenia metodą dozymetrii indywidualnej - frakcja wdychalna lub respirabilna (pomiary w laboratorium, opracowanie wyników, wydanie sprawozdania)

120,00

(za stanowisko)

 

 

Badanie zapylenia metodą dozymetrii indywidualnej - frakcja wdychalna oraz  respirabilna (pomiary w laboratorium, opracowanie wyników, wydanie sprawozdania)

 

160,00

(za stanowisko)

 

5

Pomiar stężenia tlenku węgla za pomocą urządzenia do bezpośredniego odczytu (opracowanie wyników, wydanie sprawozdania)

100,00

(za stanowisko)

 
 
Badania  krystalicznej krzemionki oraz związków toksycznych oznaczanych w ramach podwykonastwa przez laboratoria WSSE  Rzeszów – frakcja wdychalna lub respirabilna

(przygotowanie dokumentacji dla WSSE, opracowanie wyników, wydanie sprawozdania) .

120,00

(za stanowisko)

Do ceny należy doliczyć koszt oznaczania związków w LAI WSSE Rzeszów (koszt zależny od rodzaju oznaczanych związków)

7

Badania związków toksycznych oznaczanych w ramach podwykonastwa przez laboratoria WSSE Rzeszów - frakcja wdychalna oraz respirabilna (przygotowanie dokumentacji dla WSSE, opracowanie wyników, wydanie sprawozdania)

 

160,00

(za stanowisko)

Do ceny należy doliczyć koszt oznaczania związków w LAI WSSE Rzeszów (koszt zależny od rodzaju oznaczanych związków)

 PSSE w Leżajsku w 2018 roku korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

1. W przypadku dojazdu na badania środkiem transportu wykonawcy do kosztów należy doliczyć  1,64 zł/ km brutto.

2. W przypadku dołączania do sprawozdania schematów dolicza się 12 zł za schemat.  

 

 Pracownia Bakteriologii i Parazytologii

  • Pracownia Mikrobiologii i Parazytologii wykonuje badania diagnostyczne w kirunku tlenowo rosnących drobnoustrojów.
  • Pracownia Mikrobiologii i Parazytologii nie wykonuje badań w kierunku beztlenowców.

  Informacje dotyczące badań można uzyskać pod numerem

            (17) 242 07 54 wew. 43 lub 42

 Oferta  na badania i oznaczenia wykonywane przez Pracownię Mikrobiologii i Parazytologii wraz z cenami

Lp.

Rodzaj badania 

Okres oczekiwania

(w dniach)

Cena brutto

1. 

Posiew moczu - badanie bakteriurii. Oznaczenie czynników

+ antybiogram.

3 - 7

15,00  - 45,00zł

2. 

Posiewy  wymazów z gardła, nosa, ucha, oka, rany, pochwy, nasienia

+ antybiogram.

3 - 7

15,00  - 45,00zł

3.

Diagnostyka biegunek do lat 2 w kierunku bakterii tlenowych

3 - 7

20,00 - 90,00 zł

4. 

Diagnostyka zakażeń układu pokarmowego w kierunku bakterii tlenowych                 

3 - 7

20,00  - 90,00zł

5. 

Badanie (3-krotne) nosicielstwa pałeczek Salmonella, Shigella do celów sanitarnych.

2 - 3

90,00 zł

6.

Sprawdzanie skuteczności procesu sterylizacji

1

35,00 zł

 

PSSE w Leżajsku w 2017 roku korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.